EU RAZPIS
Prihod
Odhod

NAZIV AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »INVESTICIJSKA VLAGANJA V VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN IZGRADNJE LESENEGA PAVILJONA« bomo Iz naslova podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti izvedli vzdrževanje objektov in izgradnjo lesenega paviljona.

 

POVZETEK

Podjetje IMPEL d.o.o. je na javnem razpisu kandidiralo za naložbo v investicijska vlaganja v vzdrževanje objektov in izgradnje lesenega paviljona. Z izvedbo investicijskih vlaganj bodo posodobili nastanitvene kapacitete. Z investicijo bodo svojim gostom ponudili boljše in kvalitetnejše nastanitve ter sledili ukrepom zmanjšanja porabe energije in povečanju snovne učinkovitosti.

 

CILJI
S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

 • obnova turističnega kompleksa,
 • povečanje čistih prihodkov od prodaje,
 • povečanje število nočitev,
 • ohranitev števila zaposlenih,
 • krepitev podjetništva na podeželju,
 • povečanje obsega dela,
 • povečati dodano vrednost na zaposlenega,
 • omogočati rast in razvoj,
 • razširitev ponudbe,
 • izboljšanje konkurenčnosti turističnega kompleksa.
 • blaženje podnebnih sprememb.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
Naložba zajema vzdrževanje objektov in izgradnjo lesenega paviljona. V okviru naložbe se bodo izvedla investicijska vlaganja objektov in izgradnja lesenega paviljona, ki bo zajemala naslednje aktivnosti:

 • vzdrževalna dela na objektu »Vila Stare«
 • postavitev fotovoltaične elektrarne na objektu »Vila Stare«
 • Izvedba lesene ute iz masivnega lesa smreke in macesna, kritina skodle.
 • vzdrževalna dela na objektu »Hotel Stare«
 • obnova na objektu »Objekt D« – večja uporaba lesa.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI

 • povečanje tržnega deleža,
 • povečanje prihodkov podjetja,
 • povečanje števila zaposlenih,
 • sledenje horizontalnim ciljem z večjo porabo lesa, okolju prijaznejše pridobivanje energije z SE, zmanjšanje porabe vode,
 • izboljšanje okoljske učinkovitosti.

 

VEČ INFORMACIJ

 

REZERVIRAJ POVPRAŠEVANJE